Przejdź do treści
  • facebook
  • twitter
  • youtube

07 luty 2017

Propozycja Endecji Warszawa wobec pomysłu stworzenia aglomeracji warszawskiej

Warszawa

W ostatnich dniach w mediach pojawiła się informacja o przygotowywaniu projektu ustawy, która utworzy aglomerację warszawską. Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem warszawskich struktur Endecji ws. tego pomysłu.

ENDECJA WARSZAWA

Mając na uwadze najwyższe dobro obywateli, w sprawie rozszerzenia aglomeracji Warszawy proponujemy:

1. Jasne zaprezentowanie każdej z 32 gmin, które ma objąć reforma korzyści oraz zagrożeń jakie płyną z przyłączenia dla każdej z nich. 
2.Niech wyżej wspominane dokumenty zostaną przygotowane merytorycznie, bez konotacji politycznych.
3. Dopiero po jasnym określeniu pozytywnych i negatywnych skutków płynących z reformy, niezbędne są w każdej gminie szeroko zakrojone konsultacje społeczne.

Sprzeciwiamy się działaniom Platformy Obywatelskiej, która na sesji rady miasta, gdzie posiada większość, podjęła decyzję o rozpisaniu na marzec referendum w Warszawie. Zarówno partii rządzącej jak i opozycji totalnej chodzi jedynie o własne interesy. Oba klany partyjne liczą na zyski polityczne, a faktyczne podwyższenie standardu życia jakie powinna przynieść reforma ma drugorzędne znaczenie. W tej sprawie przede wszystkim liczy się głos najbardziej zainteresowanych, czyli mieszkańców miejscowości, na których życie wpłynie owa zmiana. Apelujemy zarówno do partii rządzącej jak i do władz Warszawy, aby kierować się dobrem mieszkańców, nie polityczną rozgrywką.