Przejdź do treści
  • facebook
  • twitter
  • youtube

10 Listopad 2017

Stanowisko regionu małopolskiego Endecji ws. wydarzeń w Kukiz'15

Stanowisko regionu małopolskiego Endecji ws. wydarzeń w Kukiz'15

Stanowisko regionu małopolskiego stowarzyszenia „Endecja” w sprawie opuszczenia klubu KUKIZ’15 przez posłów Adama Andruszkiewicza oraz Sylwestra Chruszcza 

W nawiązaniu do wydarzeń ostatnich dni, których konsekwencją było opuszczenie szeregów klubu parlamentarnego KUKIZ’15 przez posłów Adama Andruszkiewicza i Sylwestra Chruszcza zarząd regionu małopolskiego stowarzyszenia „Endecja” jednogłośnie podjął uchwałę o następującej treści:

W pełni akceptujemy i popieramy decyzję prezesa „Endecji” kol. Adama Andruszkiewicza oraz kol. Sylwestra Chruszcza o opuszczeniu klubu parlamentarnego KUKIZ’15. W obliczu coraz większych różnic ideowo-programowych ich pozostanie w tym środowisku byłoby bezcelowe i nie miało uzasadnienia. Koledzy Andruszkiewicz i Chruszcz podjęli, w naszym przekonaniu, trudną chociaż jedyną możliwą decyzję. Opuszczając trzecią siłę polskiego Sejmu dowiedli też, że ważniejsze od osobistej kariery są dla nich ideowe pryncypia oraz wierność zasadom i wyznawanym poglądom.

W odniesieniu do przyszłości stowarzyszenia uważamy, że kluczowe decyzje w tym zakresie należą do zarządu głównego. W pełni się im podporządkujemy. Jednocześnie nie tylko akceptujemy fakt przystąpienia naszych kolegów do Koła Poselskiego „Wolni i Solidarni” ale też wyrażamy nadzieję, że w oparciu o nasze środowiska już w najbliższej przyszłości będziemy wspólnie, na lepsze zmieniać Polskę. W tym celu pragniemy budować jak najszersze porozumienie środowisk prawicowych i patriotycznych. 

Jednocześnie, pomimo decyzji naszych liderów o opuszczeniu środowiska KUKIZ’15, tym ostatnim na szczeblu Małopolski, a zwłaszcza Krakowa chcieliśmy podziękować za współpracę. Pomimo, że dzisiaj nasze polityczne drogi się rozchodzą liczymy, że w wielu inicjatywach, zwłaszcza społecznych, nie tylko będziemy się spotykać ale także wspierać. 

Zarząd regionu małopolskiego stowarzyszenia „Endecja” w składzie:

Krzysztof Tenerowicz- prezes,
Czesław Kwaśniak- wiceprezes,
Michał Barnaś- sekretarz,
Jacek Kamiński,
Rafał Bąk- członek