Przejdź do treści
  • facebook
  • twitter
  • youtube

04 Marzec 2018

Więcej Dmowskiego w szkołach. Uczniowie poznają endeckie idee [WIDEO]

Dmowski, szkoła, podstawa programowa

Poszerzenie oferty programowej w zakresie informacji o Romanie Dmowskim i narodowej demokracji jest sukcesem zespołu senatora Jana Żaryna, posła Sylwestra Chruszcza oraz podsekretarza stanu Macieja Kopcia. 

- "Roman Dmowski to jedna z najważniejszych postaci w Polskiej historii. Na dziś także jest to postać ze wszech miar interesująca i pobudzająca do myślenia. Ponieważ był zarówno ideologiem, jak i praktykiem-politykiem, i pokazał niewątpliwie w swoim życiu, że doskonale to rzemiosło opanował." - cytuje senatora Żaryna portal "wSensie.pl". 

Jak przyznaje Sylwester Chruszcz, dorobek Endecji, dokonania Narodowych Sił Zbrojnych i myśl Dmowskiego, to zaniedbane dotychczas tematy edukacji historycznej. Poseł Endecji nie kryje przy tym dużego zadowolenia z powodzenia rozmów z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską. 

Dzięki zabiegom Żaryna, Chruszcza i Kopcia, uczniowie, zgodnie z założeniami podstawy programowej, będą po odbytych lekcjach w stanie: 

  1. Przedstawić genezę nowoczesnych ruchów politycznych (socjalizm, ruch ludowy, ruch narodowy), z uwzględnieniem ich przedstawicieli, w tym: Wincentego Witosa, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego i Wojciecha Korfantego;
  2. Ocenić wpływ Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego oraz innych polityków na kształt II Rzeczypospolitej; porównuje ich wizje Polski;
  3. Scharakteryzować polityczną i militarną działalność Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych i Batalionów Chłopskich; wskazuje różne formy oporu wobec okupantów;
  4. Omówić działalność opozycji legalnej oraz podziemia antykomunistycznego, w tym: Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ), Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (WiN), Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW).